Horti 40

Horticultura clujeană în perioada 2008-2016

Extras din lucrarea:

  • 40 de ani de învățământ superior horticol clujean, 1977-2017.
  • Volum omagial (Editura AcademicPres, Cluj-Napoca, 2019)
  • Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
  • Facultatea de Horticultură
  • Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca
  • Perioada 2008-2012; 2012-2016

HORTICULTURA CLUJEANĂ ÎN PERIOADA 2008-2016

 

  • Prof. dr. h.c. Radu E. SESTRAȘ
  • Decan al Facultății de Horticultură Cluj-Napoca, în perioada 2008-2012; 2012-2016

 

La ceas aniversar al Facultății de Horticultură din Cluj-Napoca (sărbătorirea a 40 de ani!), este o mare bucurie să retrăim momentele și punctele de referință care se constituie în repere istorice ale devenirii acestei frumoase instituții.

Ca fost decan, rememorez perioada 2008-2016 ca una deosebit de fructuoasă în dezvoltarea facultății, în care eforturile colectivului de cadre didactice și ale personalului facultății s-au materializat în rezultate și realizări excepționale, într-o etapă deloc ușoară, în care învățământul superior românesc trecea printr-o continuă perioadă de ‘căutare’ și ‘regăsire’…

A fost perioada de autorizări și acreditări/reacreditări pentru toate programele de studiu ale facultății, atât la învățământul de licență, cât și la cel de masterat, o perioadă în care au fost continuate asiduu eforturile de îndeplinire ale condițiilor prevăzute de ‘procesul Bologna’ și angajamentul de a asigura un cadru comun pentru învățământul superior european.

În tot ceea ce am gândit și întreprins în calitate de decan, am avut în vedere, în primul rând, studenții, și ceea ce trebuie să le oferim lor, ca instituție de învățământ superior și ca ‘dascăli’…, misiunea instituțională, dar și cea individuală, de ‘profesor’…, de formare și pregătire profesională și intelectuală, dar și umană și spirituală…

Aceste deziderate s-au regăsit discret și în cadrul numeroaselor regulamente și norme metodologice elaborate pentru procesele de evaluare, funcționare a facultății și catedrelor, planuri de învățământ, programe analitice, îmbunătățirea condițiilor de studiu și practică, în restructurarea facultății pe catedre și ulterior departamente care să asigure o gestionare eficientă a programelor de studii…

Au fost create catedre noi, pentru asigurarea unei bune gestionări a celor mai noi programe de studii și eficientizarea celor consacrate, astfel că, în 2008 au funcționat în cadrul facultății următoarele șase catedre: Horticultură și peisagistică; Tehnologii horticole; Silvicultură; Administrarea afacerilor; Analiză economică și gestiune; Măsurători terestre și științe exacte. Au fost modernizate programele de licență și master, a fost consolidată resursa umană cu noi și valoroase cadre didactice, din rândul celor mai buni specialiști sau absolvenți… Au apărut noi și noi rezultate…

Horticultura a devenit cea mai mare facultate din universitate, atât ca număr de candidați la admitere, cât și ca număr de studenți, personal didactic și nedidactic, venituri proprii atrase… Programele noi, înființate de facultate cu eforturi, dar uneori și dificultăți deosebite, menționate de decanii anteriori, s-au validat pe deplin prin acreditarea lor… În cadrul departamentului de horticultură, dezvoltarea ‘Peisagisticii’ a presupus atragerea de cadre didactice cu competențe pe disciplinele de specialitate și adaptarea continuă a programei pe un proces de învățământ tot mai armonios fundamentat între ‘plant sciences’ și ‘landscape architecture’. Relativ după puțini ani de la acreditarea, deloc ușoară, a ‘Silviculturii’, Clujul a devenit unul dintre polii importanți ai învățământului silvic superior din România. Nu se putea o mai frumoasă recunoaștere personală și instituțională în acest sens decât acordarea titlului de Doctor Honoris Causa decanului Facultății de Horticultură din Cluj-Napoca de către cea mai prestigioasă universitate românească în domeniul silviculturii, Universitatea Transilvania din Brașov. În cadrul departamentului de științe economice, statutul programelor de licență IEA și IMAPA, a fost armonios consolidat de noul program de IMIT, precum și de generațiile de absolvenți conștienți de calitatea pregătirii de care au avut parte pe parcursul anilor de facultate. O încununare a eforturilor continue de asigurare a unui proces educațional de calitate a reprezentat-o acreditarea specializării ‘Măsurători terestre și cadastru’. A fost unul dintre cele mai dificile obiective referitoare la programele de studiu ale facultății, propus ca decan, dar și ca fost prodecan al facultății. Îndeplinirea dezideratului și bucuria reușitei a fost pe măsură…

Se poate spune că un moment de vârf în istoria facultății l-a reprezentat anul 2011, odată cu poziționarea USAMV Cluj-Napoca în prima categorie valorică, a universităților de cercetare avansată și educație din România. Poziția a cincea a USAMV Cluj-Napoca dintre 12 universități incluse în această categorie, într-un clasament întocmit pentru prima dată în țara noastră, după criterii europene, de un organism internațional de evaluare (Asociația Universităților Europene), a fost corelată și cu o foarte bună ierarhizare a programelor de studii ale Facultății de Horticultură din Cluj-Napoca. Clasificarea programelor de studii din domeniul ‘Agronomie, Horticultură, Silvicultură, Inginerie forestieră’ ale USAMV Cluj-Napoca în prima categorie valorică (‘A’, dintre cinci categorii) și, mai mult, pe prima poziție în această categorie, a conferit horticulturii clujene nu numai statutul unui ‘brand’ consolidat, ci și avantaje evidente prin prisma locurilor repartizate la master și la doctorat în anii care au urmat.

Pentru dezvoltarea cercetării științifice, în perioada menționată au fost inițiate noi relații de colaborare cu universități și instituții de cercetare de profil din țară și străinătate. Dintre personalitățile științifice recunoscute pe plan mondial care au participat de-a lungul acestor ani la manifestările științifice, mesele rotunde sau workshopurile desfășurate la nivelul facultății, o somitate în domeniu, profesorul Jules Janick (Purdue University, USA), a fost de-a dreptul impresionat de condițiile de studiu, practică și cercetare, precum și de realizările în domeniu ale studenților și cadrelor didactice ale Facultății de Horticultură din Cluj-Napoca.

Pentru valorificarea rezultatelor cercetării științifice s-au continuat și eforturile de promovare ale revistelor facultății. În acest sens, au fost continuate eforturile personale pe linie de publicații științifice și activitate editorială, materializate într-o perioadă anterioară prin indexarea celor patru ‘Buletine’ ale universității în ISI Proceedings (fapt unic, prin prisma numelui unui oraș, ‘Cluj-Napoca’ repetat în baza de date ISI-MJL…). Indexarea ISI a acestora s-a concretizat și printr-o largă participare internațională la simpozioanele USAMV, într-o perioadă în care în România nu se cunoșteau prea multe despre revistele ISI… Ulterior, publicațiile ISI din Buletine au fost extrem de benefice prin prisma punctajelor și indicatorilor de performanță, precum și pentru facilitarea ocupării prin concurs a unor posturi de către cadre didactice din USAMV Cluj-Napoca, și nu numai… Ca editor-șef, în 2008 am avut marea satisfacție a indexării revistei Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca (http://notulaebotanicae.ro) în ISI (în prezent Clarivate Analytics), Science Citation Index Expanded (Web of Science), în domeniul “Plant Sciences”.  Calitatea revistei a fost confirmată și prin indexarea Scopus (Elsevier) în domeniul “Horticulture”, dar și în alte baze de date academice de prestigiu… Revista aduce beneficii importante atât în privința creșterii vizibilității și recunoașterii internaționale a universității (cu efecte benefice și în clasamente, ex. SCImago etc.), cât și financiare, prin taxele de publicare care reprezintă venituri proprii pentru universitate.

La final, trebuie să adaug două dintre cele mai mari deziderate din perioada de referință 2008-2016, în calitate de decan al acestei facultăți. Ambele au fost și viziuni pe termen lung în speranța, dar și convingerea, că ele vor fi în folosul facultății, universității, cadrelor didactice și studenților, generațiilor care vor veni… Dar și în favoarea comunității științifice, a dezvoltării educației și cercetării în domeniul horticulturii în țara noastră, a creșterii eficienței, relevanței și vizibilității acestora în contextul unei lumi tot mai ‘globalizate’…

Prima se referă la Stațiunea de Cercetări Horticole din Cluj-Napoca (Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Cluj), locul în care am avut atâtea satisfacții profesionale, ca cercetător științific… După ce am trecut în învățământ, am suferit extrem de mult văzând cum o unitate de elită a cercetării românești se degradează continuu, pierzându-se un material biologic de o valoare inestimabilă, creat de generații de cercetători pasionați și dedicați, cum se pierde baza tehnico-materială și în special resursa umană… Am considerat că singura cale de salvare o constituie trecerea acesteia la universitate, iar demersurile pe care le-am făcut în acest sens au fost extrem de numeroase și de durată…

Al doilea deziderat se referă la Institutul de Cercetări Horticole Avansate al Transilvaniei (ICHAT), un proiect extrem de complex și dificil, finalizat într-o perioadă de șapte ani (2009-2016). M-am implicat ca membru în acest proiect, asumându-mi această responsabilitate ca decan al facultății, cu certitudinea că noua clădire, modernă, cu spații largi, luminoase, cu aparatură și echipamente de laborator de ultimă generație, cu facilitățile noilor sere, plantații pomicole și viticole, banca de gene etc. vor însemna enorm de mult pentru viitorul Facultății de Horticultură din Cluj-Napoca…

Am avut bucuria realizării ambelor obiective imediat după terminarea celui de-al doilea mandat și sunt extrem de recunoscător celor care au contribuit decisiv la îndeplinirea lor… Consider că aceste realizări sunt cu adevărat istorice pentru Facultatea de Horticultură din Cluj-Napoca, și vor însemna un nou punct de referință în dezvoltarea viitoare a acesteia.

Istoria celor opt ani de mandat (2008-2016), ‘văzută’ din perspectivă personală este una frumoasă, în care rezultatele prezentate pe scurt ascund zilele și nopțile de muncă, zilele de sâmbăta și duminica, vacanțele compromise pentru îndeplinirea unor obiective sau deziderate, eforturile, emoțiile și energiile depuse de-a lungul timpului, implicarea în extrem de multe și diverse activități în folosul instituției și comunității. Asumarea altor responsabilități pe care le-am considerat indispensabile pentru buna funcționare a facultății și înțelegerea mecanismelor prin care se poate asigura calitatea actului educațional de vârf și performanța în pregătirea profesională a studenților și cercetarea științifică, misiuni ARACIS, CNATDCU, RNE etc… Dar și bucuria și imensa satisfacție de-a vedea studenți și absolvenți capabili să se realizeze profesional, intelectual, social, familial, spiritual… Bucuria de-a avea ocazia să cunosc și să lucrez cu oameni extraordinari, din țară sau din străinătate. Bucuria de-a avea alături, în tot ceea ce s-a realizat în acești ani în facultate, oameni de excepție, dedicați instituției și studenților, atât la nivelul conducerii universității (rector, prorectori, decanii celorlalte facultăți etc.), cât și la nivelul facultății (prodecani, secretari științifici, șefi de catedre sau directori de departamente, colegi – cadre didactice sau nedidactice, personal administrativ etc.).

Pot afirma ca am satisfacția profesională și convingerea că prin funcția administrativă pe care am deținut-o și prin contribuția pe care mi-am adus-o la dezvoltarea facultății am continuat eforturile și realizările unora dintre predecesorii mei, dintre care unii au trecut în eternitate, dar cu siguranță vor rămâne ca figuri luminoase în istoria acestei facultăți. Sper, totodată, că le-am continuat munca vizionară de formatori, creatori de școală, sau de dascăli, de modele pentru studenți, pentru generațiile de absolvenți și pentru toți cei care vin din urmă

  • Prof. dr. h.c. Radu E. SESTRAȘ (material extras din ‘Mesajele foștilor decani‘, lucrarea ‘40 de ani de învățământ superior horticol clujean, 1977-2017, Volum omagial‘; eveniment aniversar, 26-27 sept. 2017)