Academic calendar

ORAR – 2014-2015

 

Dr Sestras USAMV Faculty of Horticulture Cluj-Napoca


    Program activităţi

SEMESTRUL I
29.09.2014 – deschiderea festivă a anului universitar
29.09.2014 – 19.12.2014 activitate didactică 12 săptămâni
20.12.2014 – 04.01.2015 vacanţă 2 săptămâni
05.01.2015 – 16.01.2015 activitate didactică 2 săptămâni
17.01.2015 – 08.02.2015 sesiune de examene 3 săptămâni
SEMESTRUL II
09.02.2015 – 15.02.2015 vacanță 1 săptămână
16.02.2015 – 21.02.2015 sesiune restanţe* 1 săptămână
16.02.2015 – 10.04.2015 actvitate didactică 8 săptămâni
11.04.2015 – 19.04.2015 vacanţă de Paşti 1 săptămână
20.04.2015 – 29.05.2015 activitate didactică 6 săptămâni
30.05.2015 – 28.06.2015 sesiune de examene 4 săptămâni
Luni 01.06.2015 (a II-a zi de Rusalii) – zi liberă)
29.06.2015 – 24.07.2015 practică 4 săptămâni
20.07.2015 – 26.07.2015 sesiune de restanțe** 1 săptămâni
27.07.2015 – 27.09.2015 vacanţă 9 săptămâni

* Sesiunea de restanţe este suprapusă cu activitatea didactică
** Sesiunea de restanţe este suprapusă cu activitatea practică

 

INFO STUDENŢI: http://www.usamvcluj.ro/index.php/studenti

 

 

INVITAŢIE

Studenţii facultăţii sunt invitaţi să participe la cea de-a XIII-a  sesiune de comunicări ştiinţifice ale studenţilor, USAMV Cluj-Napoca, aprilie 2015!

Informaţii: http://sites.usamvcluj.ro/comstudenti/

LICENŢĂ

2015

Examenele de finalizare a studiilor (învăţământ de licenţă şi master) la specializările Facultăţii de Horticultură vor avea loc în prima săptămână din luna iulie.

2016

Studenţii din anul III trebuie să depună la decanat, până la sfârșitul lunii aprilie 2015, formularul tipizat pentru Proiectul de Diplomă (licenţă, 2016)

Formularul trebuie completat de studenţii din anul III, de la toate specializările Facultăţii de Horticultură, cu titlul Proiectului de Diploma şi locul unde se poate elabora proiectul pentru Examenul de Licenţă din 2016. Se inaintează decanului de an după ce este semnat de îndrumătorul ştiinţific, responsabilulul de program de studii şi directorul de departament, astfel încât până la sfârșitul lunii aprilie 2015 să poată fi depus la Decanatul Facultăţii, împreună cu o situaţie centralizatoare elaborată de decanul de an (pe specializări şi ani de studiu, cu numele şi prenumele fiecărui student, titlul proiectului, numele îndrumătorului ştiinţific, locul unde se va desfăşura practica în vederea elaborării proiectului).

 

Info: http://horticultura.usamvcluj.ro/licenta

 

 

Specializări: învăţământ de licenţă, master, doctorat

Specializările care funcţionează în cadrul Facultăţii de Horticultură din Cluj-Napoca; planuri de învăţământ (curricula) şi fişele disciplinelor (programele analitice)

Info: pentru fiecare specializare, link-ul permite accesarea ‘Planului de învăţământ‘ (‘Curriculum‘) şi ‘Fişele disciplinelor‘ (‘Programe analitice‘, ‘Specificaţii de curs‘)

Planuri de învăţământ – Licenţă

Planuri de învăţământ – Master

Studii universitare de licenţă

Durata: 4 ani
Diploma: Inginer
Forma de învăţământ: ZI

 

Specializări:

Domeniul Horticultură:

HORTICULTURĂ.
PEISAGISTICĂ.

Domeniul Inginerie si Management:

INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ.
INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI AGROTURISM.

INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN INDUSTRIA TURISMULUI.

Domeniul Silvicultură:

SILVICULTURĂ.

Domeniul Inginerie geodezică:

MĂSURĂTORI TERESTRE ŞI CADASTRU.

Studii universitare de licenţă

Durata: 4 ani
Diploma: Inginer
Forma de învăţământ: Învăţământ la Distanţă (ID); Frecvenţă Redusă (FR)

 

Specializări:

Domeniul Horticultură:

HORTICULTURĂ (ID)

Domeniul Inginerie si Management:

INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ (FR)

Studii universitare de masterat

Durata: 2 ani
Diploma: Master

 

Specializări:

Domeniul Horticultură (ZI):
Managementul producţiei horticole în climat controlat (2 ani; zi, ID).
Ştiinţe horticole (2 ani).
Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi (2 ani).
Inginerie genetică în ameliorarea plantelor (2 ani).
Tehnologia producerii şi valorificărilor vinurilor speciale şi a  produselor derivate (2 ani).

Biodiversitate şi bioconservare (2 ani).

Domeniul silvicultură (ZI):
Managementul ecosistemelor forestiere (2 ani).

Domeniul Inginerie si Management (ZI):
Agribusiness (limba engleză, 2 ani).
Economie agroalimentară (2 ani).

 

Studii universitare de doctorat

Specializări:

 

– GENETICA ŞI AMELIORAREA PLANTELOR: Doctor în Horticultură

– FLORICULTURĂ ŞI ARBORICULTURĂ ORNAMENTALĂ: Doctor în Horticultură

– LEGUMICULTURĂ: Doctor în Horticultură

– POMICULTURĂ: Doctor în Horticultură

– VITICULTURĂ: Doctor în Agricultură

– MANAGEMENT ŞI MARKETING ÎN AGRICULTURĂ: Doctor în Agricultură

– EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE ŞI IRIGAREA CULTURILOR: Doctor în Agricultură

– BIOFIZICĂ: Doctor în Agricultură