Faculty

Faculty of Horticulture

Cluj-Napoca

http://horticultura.usamvcluj.ro/

The beginnings of the horticultural academic sudies in Cluj have coincided with the foundation of the Institute of Agriculture in Cluj in 1869, nowadays the University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. In 1977, the Department of Horticulture was established within the Faculty of Agronomy. The development of human resources and new disciplines and research laboratories within this section allowed the establishment of the Faculty of Horticulture in 1990.
Nowadays, at the Faculty of Horticulture in Cluj-Napoca, studying over 1,600 students at bachelor and master degree courses, but also doctoral students. The Faculty has a technical-didactic and modern research base, specialized teaching staff and associate professors, who form a recognized academic unit in the country and abroad.
Începuturile învăţământului superior horticol clujean au coincis cu înfiinţarea, în anul 1869, a Institutului de Agricultură din Cluj, devenit astăzi Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca. În anul 1977, în cadrul Facultăţii de Agronomie s-a înfiinţat Secţia de Horticultură. Dezvoltarea resursei umane şi a unor noi discipline şi laboratoare de cercetare în cadrul acestei secţii a permis înfiinţarea Facultăţii de Horticultură, în anul 1990.
În prezent, la Facultatea de Horticultură din Cluj-Napoca studiază la învăţământul de zi, licenţă şi master peste 1600 de studenţi, la care se adaugă studenţii de la învăţământul la distanţă și doctoranzii la zi sau fără frecvenţă. Facultatea dispune de o bază tehnico-didactică şi de cercetare modernă, de cadre didactice de specialitate, titulare şi asociate, care formează un corp academic recunoscut în ţară şi străinătate.

 

Faculty web-page: http://horticultura.usamvcluj.ro/

Specializări: învăţământ de licenţă, master, doctorat

Specializările care funcţionează în cadrul Facultăţii de Horticultură din Cluj-Napoca; planuri de învăţământ (curricula) şi fişele disciplinelor (programele analitice)

Info: pentru fiecare specializare, accesați ‘Planului de învăţământ‘ (‘Curriculum‘) şi ‘Fişele disciplinelor‘ (‘Programe analitice‘, ‘Specificaţii de curs‘) de pe site-ul facultății

Studii universitare de licenţă

  • Durata: 4 ani
  • Diploma: Inginer
  • Forma de învăţământ: ZI

 

Specializări:

Domeniul Horticultură:

-HORTICULTURĂ

PEISAGISTICĂ

Domeniul Inginerie si Management:

-INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ

-INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI AGROTURISM

-INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN INDUSTRIA TURISMULUI

Domeniul Silvicultură:

-SILVICULTURĂ

Domeniul Inginerie geodezică:

– MĂSURĂTORI TERESTRE ŞI CADASTRU

Studii universitare de licenţă

  • Durata: 4 ani
  • Diploma: Inginer
  • Forma de învăţământ: Învăţământ la Distanţă (ID); Frecvenţă Redusă (FR)

 

Specializări:

Domeniul Horticultură:

– HORTICULTURĂ (ID)

 

Planuri de învățământ:

 

Studii universitare de masterat

  • Durata: 2 ani
  • Diploma: Master

 

Specializări:

Domeniul Horticultură (ZI):
– Managementul producţiei horticole în climat controlat (2 ani; zi, ID)
– Ştiinţe horticole (2 ani)
– Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi (2 ani)
– Inginerie genetică în ameliorarea plantelor (2 ani)
– Tehnologia producerii şi valorificărilor vinurilor speciale şi a  produselor derivate (2 ani)

Domeniul silvicultură (ZI):
– Managementul ecosistemelor forestiere (2 ani)

– Gestionarea durabilă a biodiversității și resurselor forestiere (2 ani)

Domeniul Inginerie si Management (ZI):
Agribusiness (limba engleză, 2 ani)
– Economie agroalimentară (2 ani)

Domeniul Geodezie:

– Sisteme de monitorizare și cadastru (2 ani)

 

Planuri de învățământ:

 

Studii universitare de doctorat

Specializări:

 

– GENETICA ŞI AMELIORAREA PLANTELOR: Doctor în Horticultură

– FLORICULTURĂ ŞI ARBORICULTURĂ ORNAMENTALĂ: Doctor în Horticultură

– LEGUMICULTURĂ: Doctor în Horticultură

– POMICULTURĂ: Doctor în Horticultură

– VITICULTURĂ: Doctor în Agricultură

– MANAGEMENT ŞI MARKETING ÎN AGRICULTURĂ: Doctor în Agricultură

– EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE ŞI IRIGAREA CULTURILOR: Doctor în Agricultură

– BIOFIZICĂ: Doctor în Agricultură